Accteka sp. z o.o., ul. Solec 38/22, Warszawa
tel. 503 181 302

TOP 5 cech biura rachunkowego

Biuro rachunkowe firmy audytorskiej Accteka

TOP 5 cech biura rachunkowego

biuro rachunkowe warszawa

TOP 5 cech biura rachunkowego

Personel biura rachunkowego

Najważniejszą zasadą, którą powinno przestrzegać każde biuro rachunkowe jest dobór odpowiedniego personelu. Obecnie nie istnieją żadne formalne zasady certyfikacji księgowych. Zatem określenie osoby wykonującej zawód „księgowego” może dotyczyć osób o różnym poziomie przygotowania zawodowego, wiedzy i doświadczenia.
Certyfikaty księgowe uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych były nadawane do czasu wprowadzenia tzw. deregulacji. Ich przyznawanie było oparte albo w oparciu o egzamin przeprowadzany przez Ministerstwo Finansów bądź w oparciu o udokumentowanie wymaganego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego.
Naszym zdaniem, posiadanie certyfikatu księgowego niekoniecznie musi gwarantować odpowiedni poziom usług.
Niebagatelną rolę odgrywa odpowiednie wynagrodzenie personelu. Wiele biur oferuje bardzo niskie stawki za usługi księgowe, ponieważ zatrudnia osoby nieodpowiednio przygotowane i słabo opłacane. Przed zakupem taniej usługi warto się zastanowić dlaczego jest ona tania. Czy będzie można oczekiwać wysokiej jakości?

Program księgowy

W ostatnich latach dokonał się niezwykle duży postęp w zakresie oprogramowania wspomagającego prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowość prowadzona w oparciu o dokumenty papierowe odchodzi do przeszłości. Kiedy prowadzisz księgi w oparciu o dokumenty papierowe oznacza to automatycznie nieefektywność w organizacji księgowości i ogólnie firmy. Należy rozważyć przyczyny takiego stanu rzeczy.
Ważna jest również integracja modułów oprogramowania w zakresie księgowości finansowej, środków trwałych, kadr i płac. Każde oprogramowanie które nie jest zintegrowane rodzi ryzyko i powoduje nieefektywność.

Doradztwo księgowe
Ważną rolę odgrywa kompleksowość usług. Biuro rachunkowe obecnie powinno zapewniać pełen zakres usług w zakresie księgowości, ale oferta biura będzie bardziej atrakcyjna, gdy jest ono w stanie zapewnić doradztwo w zakresie podatków, czy doradztwo prawne.

Lokalizacja biura rachunkowego
W związku z informatyzacją przestała odgrywać takie znaczenie jak dawniej. W dobrze zorganizowanej firmie księgowej obieg dokumentów powinien odbywać się w sposób elektroniczny. Komunikacja z klientami może zostać zorganizowana w oparciu o nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie OC w usługowym prowadzeniu ksiąg jest obowiązkowe. Każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie na kwotę min. 10 tys. euro.

TOP 5 cech biura rachunkowego & TOP 5 cech biura rachunkowego

 

Dodaj komentarz